Diecézní charita Litoměřice má zapečetěno

Diecézní charita Litoměřice má zapečetěno

V litoměřické diecézi jsou přípravy na Tříkrálovou sbírku v plném proudu. Diecézní charita má většinu kasiček zapečetěnou.

Celkem 94 tříkrálových pokladniček zapečetila Diecézní charita Litoměřice ve čtvrtek 14.12.2017, a to pod dohledem paní Chrudimské, pověřené Městem Litoměřice a Veroniky Vedejové, koordinátorky Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. Další budou zapečetěny v pondělí 18. 12. 2018 v 9:00 hodin v Ploskovicích (celkem 2) a v 9:30 v Úštěku (celkem 12), dále se bude zapečeťovat také v Terezíně (5 kasiček). Zapečetěno už má Štětí (16), Liběšice (9) a Farní charita Litoměřice (70).

Zapečetěné pokladničky mohou tříkráloví koledníci plnit již od 1.1.2018, požehnání tříkrálovým koledníkům však proběhne až 3.1.2018, a to na litoměřickém Mírovém náměstí. Žehnání bude předcházet tříkrálový průvod, který povede z Domova na Dómském pahorku a kolem 16:00 dorazí na náměstí, kde již bude čekat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který koledníkům požehná, hosté zde dostanou horké svařené víno nebo kakao a zazpívá chlapecký pěvecký sbor Páni Kluci.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem sbírky, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 349 405 korun. Díky této sbírce mohla litoměřická charita podpořit například děti z denního stacionáře v Litoměřicích - Srdíčka, sociálně znevýhodněné děti v Základní škole v Třebenicích, litoměřický Hospic sv. Štěpána, děti z azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou nebo léčbu dítěte s mozkovou obrnou, kterou nehradí pojišťovna. Věříme, že v následujícím roce budeme moci pomáhat stejně.