Výsledek Tříkrálové sbírky již brzy

Výsledek Tříkrálové sbírky již brzy

Přestože stále ještě můžete na ulici potkávat Tři krále (do 15.1.2017), některé pokladničky se již rozpečeťují.

Farní charita Litoměřice, která koledovala v Litoměřicích a Liběšicích, rozpečetění 68 pokladniček v pondělí 16.1.2017 v 9.00 v Domově na Dómském pahorku. Zbylé 2 rozpečetí pak 19.1.2017 v Liběšicích.

Diecézní charita Litoměřice plnila svých 150 pokladniček na litoměřickém náměstí a v dalších 82 obcích v okolí Litoměřic. Většinu pokladniček rozpečetí ve středu 18.1.2017 v 10:00 hodin v budově Diecézní charity v ulici Kosmonautů 2022. 

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 293 219 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 201 357 korun. Věříme, že v letošním roce budeme moci pomáhat při nejmenším podobně.

Koordinátor Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi: Veronika Vedejová, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz