Záměry Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi pro rok 2017

Diecézní charita Litoměřice

Hospic sv. Štěpána
Nákup léků nad rámec zdravotního pojištění
ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
Uhrazení léčebních masáží pro postiženého 2,5-letého chlapečka, nehradí pojišťovna
Junák - svaz skautů a skautek
Nákup potravin, podpora soc. znevýhodněných dětských členů částečným uhrazením příspěvků, vybavení klubovny
ZŠ Třebenice
Podpora spolužáků ze znevýhodněných rodin - nákup školních pomůcek
ZŠ Žalhostice, Masarykova
Podpora dětí ze sociálně slabých rodin, podpora účasti dětí na ozdravných pobytech, nákup školních pomůcek, mimoškolní aktivity
CHPS Mnichovo Hradiště
Podpora dětí v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou- nákup susené vyživy pro kojence
CHOPS Chomutov
Podpora léčby dítěte s mozkovou obrnou - nehradí pojišťovna
CHOPS Mladá Boleslav
Podpora dětí v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou- nákup susené vyživy pro kojence
Poradenské centrum Litoměřice
Nákup potravin a hygienických pomůcek atd., nákup potravin pro projekt Magdala
Pomoc seniorům a handicapovaným dětem
Nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek, podpora rodin pečujících o nemocné, podpora léčebných pobytů
Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy
Podpora znevýhodněné rodiny

Oblastní charita Česká Kamenice

Domácí hospicová péče
Nákup kompenzačních pomůcek a vybavení
Podpora znevýhodněných
Podpora dětí ze soc. znevýhodněných rodin

Oblastní charita Liberec

Domov pro matky s dětmi v tísni
Nákup vybavení
Prevence a podpora dětí
Učební pomůcky pro handicapované a sociálně slabé děti, prevence patologických jevů u dětí a mládeže, mimoškolní aktivity dětí
Hospic sv. Zdislavy, CHOPS Diecézní charity Litoměřice
Provozní náklady služeb, nákup materiálu dle aktuálních potřeb
Domov pokojného stáří
Nákup hygienických a antidekubitních pomůcek, vybavení domova

Oblastní charita Most

Klub maminek Sovička 
Letní poznávací pobyt dětí
Komunitní centrum Janov
Vybudování dětského hřiště v komunitním centru
Nízkoprahové dení centrum Most
Podpora aktivit
Podpora soc. sl. rodin v Litvínově
Nákup školních pomůcek, příspěvek na stravné - ZŠ speciální
Zařízení Domino Litvínov a Khamoro Chomutov
Pořízení kostýmů na vystupování tanečních skupin při nízkoprahových zařízeních

Oblastní charita Sobotka


Domov pokojného stáří
Úhrada provozních nákladů, nákup zdravotnických a rehabilitačních pomůcek

Oblastní charita Teplice

Vytvoření krizového fondu
Fond pro akutní řešení problémů z nenadálých situací 
ŘKF Jeníkov
Tábor pro soc. znevýhodněné děti
MŠ, ZŠ, Biskupské gymnázium Bohosudov
Fond pro pomoc soc. znevýhodněným dětem (obědy, školní pomůcky, školní akce...)

Oblastní charita Ústí nad Labem


ZŠ Neštěmická
Vybavení pro baseballový tým dětí ze sociálně slabých rodin
Dům Světluška
Vybavení centra pro děti, dílna a taneční sál

Farní charita Česká Lípa

Sociální automobil
Provozní náklady

Oblastní charita Chomutov

Podpora rodin s dětmi s postižením
Pomoc se zajištěním kompenzačních pomůcek a hraček
Podpora znevýhodněných dětí
Podpora rodin s více dětmi
Podpora vzniku farní miniškoličky
Uhrazrení části nákladů na provoz

Farní charita Litoměřice

Domov na Dómském pahorku
Pomůcky na pohybové hry, stavěcí pás do zvedáku, pojízdé stolky k lůžku, podpora soc. slabé holčičky
CHD sv. Zdislava
antidekubitní matrace
Domy s pečovatelskou službou
Pomůcky na ruční práce, hygienické potřeby, oxymetry
Středisko soc. prevence a humanitární pomoci
Nákup vybavení

Farní charita Lovosice

Podpora nemocného chlapce
Podpora individuální výuky

Farní charita Mladá Boleslav (dobrovolná)

Podpora práce Červeného kříže
Podpora paliativní péče, nákup odsávačky a léků
Podpora Domova sv. Máří v Jiřetíně p. J.
Nákup kojenecké sušené stravy a volně prodejných léků

Oblastní charita Rumburk

Občanská poradna, včetně kontakt. místa Šluknov
Zajištění provozu zařízení, udržení bezplatnosti služby, nákup odborné literatury pro zaměstnance

Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí

Podpora soc. slabých rodin
Podpora souboru Patašpička a umožnění soc. slabým rodinám vyslat děti na festival

Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště

Podpora handicapovaných
Pomoc handicapovaným dětem v rámci farnosti

Římskokatolická farnost Srbská Kamenice

Adopce na dálku
Podpora Oblastní charity Č. Kamenice
Domov M.Magdalény Jiřetín p. J.P.
Domov sv. Vincenta
Dary rodinám v nouzi nebo zdravotně postiženým
Pomoc rodinám při ZŠ Markvartice

Římskokatolická farnost Semily

Podpora znevýhodněných rodin (dle doporučení praktické školy a speciální)
Podpora sociálně slabých dětí formou školních obědů a nákupem školních pomůcek 
Podpora znevýhodněných seniorů

Oblastní charita Žatec (dobrovolná)

Charitní šatník - zajištění provozu zařízení
Podpora soc. slabším rodinám v rámci obecního sdružení

Římskokatolická farnost Hrob


MŠ, ZŠ, Biskupské gymnázium Bohosudov
Fond pro pomoc soc. znevýhodněným dětem (obědy, školní pomůcky, školní akce...)

Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce

Učíme se a tvoříme s farností
Zajištění provozu, nákup vybavení
Centrum Svaté Rodiny
Zajištění provozu, nákup vybavení
Šťastný domov
Pomoc soc. slabým rodinám v tíživých situacích
Máme kde se setkávat
Pokračování projektu "Stodola"
Veselé léto
Podpora letního tábora pro znevýhodněné děti, účast mláděžě na zajímavých projektech

Římskokatolická farnost Děčín IV. Podmokly

Pomoc nemocné holčičce - hrazení léčby a dalších potřebných pomůcek

Oblastní charita Šluknov

Podpora Schrödingerova institutu
Institut zajišťuje volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti ve Šluknově
Pomoc dětem v Mikulášovicích
Podpora sociálně znevýhodněné rodině
Centrum Ambrela
Podpora předškolního centra