Diecézní charita Litoměřice má zapečetěno

Diecézní charita Litoměřice má zapečetěno

Diecézní charita Litoměřice zapečetila již většinu tříkrálových pokladniček.

Celkem 90 tříkrálových pokladniček zapečetila Diecézní charita Litoměřice v pátek 11.12.2015., a to pod dohledem paní Chrudimské, pověřené Městem Litoměřice a koordinátorky Tříkrálové sbírky litoměřické diecéze Veroniky Vedejové. Další 4 budou zapečetěny v úterý 15. 12. 2015 v 11 hodin v Ploskovicích, 13 pokladniček zapečetí ve stejný den v 11:30 v Úštěku a 8 kasiček následně ve 12 hodin v Liběšicích. Zbylých 19 zapečetí města Jiřetín pod Jedlovou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Chomutov.

Zapečetěné pokladničky mohou tříkráloví koledníci plnit již od 1.1.2016, požehnání tříkrálovým koledníkům však proběhne až 4.1.2016, a to nově na litoměřickém Mírovém náměstí. Žehnání bude předcházet tříkrálový průvod, který povede z Domova na Dómském pahorku.