O Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

V diecézi litoměřické pak v roce 2014 zapečetili 752 pokladniček a na sbírce se společně s koledníky podílelo více jak 2000 dobrovolníků.

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí.

Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale chce lidi naučit sociálnímu cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi v ČR i v zahraničí.