Kde Tříkrálová sbírka pomáhá

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 byly podpořeny například domovy pro matky s dětmi, zařízení pro seniory, zdravotně postižené děti, nízkoprahové kluby atd.

Stejně jako v předchozích letech myslíme také na přírodní katastrofy, které jsou čím dál častější. V případě mimořádných událostí budou tedy prostředky Tříkrálové sbírky využity i na pomoc obětem přírodních katastrof.