I lidem v litoměřické diecézi není pomoc potřebným cizí

I lidem v litoměřické diecézi není pomoc potřebným cizí

Sečteno. Podtrženo. Již jsou známy kompletní výsledky letošního ročníku Tříkrálové sbírky. V litoměřické diecézi bylo vybráno skvělých 3 241 910 Kč. Oproti loňskému roku, kdy se vybralo 2 901 608Kč, se jedná o nárůst o více než 340 000Kč. To je fantastický výsledek!

„S průběhem letošní Tříkrálové sbírky jsme velmi spokojeni. Je dobré vidět, jak se vnímání sbírky posouvá a z koledování se již stala tradice. Lidé nás očekávají ve svých domácnostech. Ačkoli sever Čech nepatří mezi bohaté regiony, i zde jsou lidé, kteří jsou solidární a ochotni pomoci potřebným,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Peníze budou využity např. na podporu zdravotně handicapovaných, seniorů, dětí ze sociálně slabých rodin, nákup pečovatelských a zdravotních pomůcek, podporu smysluplného trávení volného času dětí a mládeže či v neposlední řadě i domácí hospicové péče.

„Příští ročník bude jubilejní. Dvacátý. Již nyní probíhají přípravy. Pokud by měl někdo zájem o koledování, může se na nás obrátit pro více informací. Zároveň uvítáme i jakékoli informace o koledování ve Vašem bydlišti“, sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi Veronika Vedejová.

„Velice děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojil – dobrovolníkům, dárcům, koledníkům. Bez Vaší pomoci bychom nemohli pomáhat dál,“ nešetřila slovy díků ředitelka Růžena Kavková.