Magdala - Ústecký kraj

Kde nás najdete

Adresa

Kosmonautů 2022, Litoměřice 41201

Oblast působnosti

Ústecko, Chomutovsko

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Veronika Vlasáková

sociální pracovnice
Tel.: 731 557 615 E-mail: c.Ey47a7Toyk9Zagc8m%C-jeT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Magdala - Ústecký kraj

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Diecézní charita Litoměřice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Registrační číslo služby
7908464

Poslání a cíle

Posláním projektu Magdala – Ústecký kraj je poskytovat pomoc a podporu ženám a dívkám, které pracují v oblasti prostituce a sexbyznisu na Ústecku a Chomutovsku. Naší službou se snažíme snižovat negativní dopady spojené s tímto způsobem života jak na klientky, tak i na jejich okolí. Usilujeme rovněž o to, abychom naše klientky motivovali k pozitivním změnám ve způsobu života a vytvářeli pro tyto změny příležitosti.

Našim klientkám nabízíme pomoc při orientaci v jejich životní situaci, poskytnutí osvětových informací týkajících se zdraví a bezpečnosti, poskytnutí ochranných pomůcek, testování na pohlavně přenosné choroby, základní poradenství týkající se zejména oblasti práce, bydlení, zdravotního a sociálního zabezpečení, dluhové problematiky a problematiky rodinných vztahů.

V případě potřeby můžeme klientkám nabídnout zprostředkování dalších návazných služeb zejména v oblasti zdravotnictví a pobytových sociálních služeb.

Zásady

Zásady poskytování služby vycházejí ze zásad daných Etickým kodexem charity Česká republika. Při naší práci se řídíme těmito zásadami:

  • Zásada respektování důstojnosti klientek

  • Zásada respektování svobodné vůle klientek

  • Zásada odbornosti

Cílové skupiny

osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí