Terénní program sv. Vincent

Kde nás najdete

Adresa

nám. Jiřího 29, Jiřetín pod Jedlovou 40756

Provozní doba

středa 10.00 – 12.00

pátek 12.00 – 14.00

Na koho se můžete obrátit

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel.: 412 379 217 E-mail: 68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Terénní program sv. Vincent

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Diecézní charita Litoměřice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Marcela Dvořáčková

Registrační číslo služby
8776742

Aktuální kapacita - terénní služba
2

Poslání a cíle

Napomáhat podle filozofie kněze Sv. Vincenta de Paula těm nejpotřebnějším (nejchudším z chudých), kteří se ocitli v obtížné životní situaci a to takovým způsobem, aby neztratili lidskou důstojnost.

Zásady

Zásada aktivního uživatele služby – příjemce služby je zapojen do poskytování služby

Zásada respektování způsobu života klienta – příjemce podpory má dovednosti k přežití ve svém prostředí, neodsuzujeme ho za to, v čem žije

Zásada naplňování potřeb a přání uživatele služby – pracovník nevnucuje příjemcům podpory své představy o jejich životě

Zásada přímého jednání – aby se zabránilo zmanipulování pracovníka, vychází pracovník ze znalosti místní komunity, o obtížných tématech hovoří otevřeně, ale citlivě s ohledem na situaci příjemce podpory

Princip stabilizace – zastavení prohlubování krize u příjemce podpory tak, aby se mohla situace postupnými kroky zlepšit

Princip ochrany práv a svobod – možnost volby, lidská práva

Princip rovnoprávnosti – služba i klient jsou v rovnoprávném postavení

Princip nediskriminace – o pomoc se může hlásit každá osoba v nouzi.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí