Poradenské centrum Litoměřice

Vedoucí služby: Bc. Alena Holcová
Sociální pracovnice: Bc. Marie Haufová
Provozní doba:
Po 10:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Út 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
St 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
9:00 – 12:00  terénní forma - dle domluvy s klienty

Objednaní zájemci o službu jsou přijímáni přednostně. Poslední zájemce o službu je přijat minimálně 45 minut před koncem pracovní doby nebo polední přestávkou.

Další kontaktní informace o Poradenském centru Litoměřice.

Poradenské centrum Litoměřice je zařízením Diecézní charity Litoměřice a poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Poradna poskytuje služby ambulantně, formou osobní konzultace. Terénní forma je zájemcům o službu či uživatelům poskytována, jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit.

Poslání služby

Naším posláním je být uživatelům partnerem při překonávání a řešení nepříznivých životních situacích krátkodobého i dlouhodobého charakteru, podporovat je při získávání potřebných znalostí, dovedností a informací, které posilují jejich plnohodnotný a bezkonfliktní život. Uživatelům pomáháme orientovat se v každodenním životě a motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé situaci.

Cílová skupina

Na Poradenské centrum Litoměřice se mohou obrátit osoby (starší 18 let) v krizi a rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitají v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, které nezvládají řešit vlastními silami.

Pro koho jsme:

Ambulantní forma služby

 • Osoby v krizi starší 18 let, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.
 • Rodiny s dítětem/dětmi, které nezvládají danou situaci řešit vlastními silami a převážně se zdržují na území Ústeckého kraje.

Terénní forma služby

Pro koho nejsme:

Ambulantní i terénní forma služby

 • osoby mladší 18 let

Cíle

Dlouhodobým cílem služby je prostřednictvím poskytování informací a posilování zdatností a kompetencí uživatelů přispívat k sociálnímu začleňování.

Zásady

Služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka. K poskytování služeb a k uživatelům přistupujeme poctivě, pravdivě a otevřeně. Usilujeme o pružný a individuální přístup k potřebám uživatelů služby. Ctíme právo uživatelů služby na nesení rizika a maximálně využíváme síťového charakteru charitní organizace. Služby poradny jsou poskytovány bezplatně. Při poskytování služeb se řídíme Etickým kodexem Charity Česká republika.

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství

 Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Odborné sociální poradenství

 Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zprostředkování navazujících služeb například v případech, kdy jsou k řešení nezbytné či vhodné služby, které Poradenské centrum Litoměřice neposkytuje a v situacích, kde je z jiných důvodů vhodnější využití jiné služby (dopravní obslužnost, vyšší míra specializace na danou problematiku atd.), či si to z jiných důvodů zájemce o službu/uživatel přeje

b) sociálně terapeutické činnosti:

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – podpora a pomoc při řešení situace, se kterou si uživatel neví rady
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Odborné sociální poradenství – hlavní řešená témata:

 • Pracovně-právní vztahy

 • Rodinná problematika

 • Řešení situace v zadluženosti

 • Sepisování a podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti

 • Sociální systémy a služby

 • Ochrana spotřebitele a občanských práv

 
Okamžitá kapacita: 2

 

Dokumenty ke stažení:
Informace pro zájemce o službu a uživatele
Leták Poradenského centra DCH Litoměřice

Obsah ústní smlouvy

 

Projekt je realizován za této podpory:

MPSV, Ústecký kraj, Město Litoměřice, Město Roudnice nad Labem, Město Křešice, Město Bohušovice nad Ohří, Město Štětí, Město Úštěk, Město Liběšice

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Dárcovské konto
 

Charitní šatník je do odvolání UZAVŘEN.

Naše pracovníky je od 23. 3. 2020 možné kontaktovat POUZE na mobilním telefonu.

 

Děkujeme za pochopení.

 
 

Nepřijímáme věci do šatníku!

Velmi si vážíme toho, že se snažíte pomoci. V současné době je však náš charitní šatník uzavřený a naše skladovací prostory jsou již nyní plné.

Prosíme, abyste nám věci nevozili.

Děkujeme za pochopení.