Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

CHOPS poskytuje komplexní péči v domácím prostředí klientům. Tato péče zahrnuje odborné ošetřovatelské úkony např.: aplikace injekcí, převazy, měření krevního tlaku, odběry krve, prevence proleženin, rehabilitace, ale i pomoc při jídle, nákupy, doprovod k lékaři a také péči o duchovní pohodu klientů.

Klienty CHOPS jsou ti, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo by museli být umístěni v sociálním zařízení.

Pracovní tým CHOPS je tvořen vrchní sestrou, mobilní sestrou, rehabilitační pracovnicí, sociální pracovnicí. Má lékaře metodika, spolupracuje s lékařem klienta, s duchovním a příbuznými klienta.

 

Diecézní charita Litoměřice provozuje střediska CHOPS v Chomutově, Liberci, středisko CHOS v Mladé Boleslavi a středisko CHPS v Mnichově Hradišti.