Magdala Chomutov a Teplice

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice
Telefon: 416 733 487
Cílová skupina: osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Identifikátor služby: 7908464

Projekt Magdala je terénní program, jehož prostřednictvím je nabízená pomoc ženám a dívkám,které se živí prostitucí.

Hlavními cíli programu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb a dále stála a otevřená nabídka služeb, které mohou pomoci klientce, pokud se rozhodne změnit dosavadní způsob života (azylové bydlení, integrační programy).

Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních až nočních hodinách v okrese Chomutov a Teplice.