Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon: 412 379 211
Vedoucí zařízení: Bc. Marcela Dvořáčková
Vedoucí služeb: Bc. Marcela Dvořáčková
Sociální pracovník: Bc. Marcela Dvořáčková
Pedagog střediska:  
Kapacita: 68 lůžek
Působnost: celé ČR
Číslo účtu: 78-5209920257/0100
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě
Identifikátor služby: 4013275

Žádost

Domovní řád

Pravidla pro přijetí do Domova

Vnitřní pravidla

Ceník

Bezinfekčnost žadatelky

Bezinfekčnost dětí žadatelky

Zásady a principy.docx

Stížnosti.docx

Leták služby Sv. Vincent

Smlouva o poskytování služeb

K dispozici je také obrázková forma Smlouvy, která bude poskytnuta na vyžádání zájemce.  

Zařízení, které provozovalo SČKCH – Domovy duchovních a řeholnic, přešlo 1. října 2002 pod DCH Litoměřice.

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba určena, jsou matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Služba nemůže být poskytnuta těmto osobám:

 1. imobilním osobám z důvodu bariérovosti budov,
 2. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní léčbu,
 3. osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 4. osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

POSLÁNÍ

Sociální služba Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje pobytovou sociální službu osamělým matkám (zletilým i nezletilým) s dětmi, případně těhotným ženám (zletilým i nezletilým), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o ubytovací zařízení, které je určeno matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší.

Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum apod.).

CÍLE SLUŽBY

Hlavním cíle služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:
 1. poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
 2. stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
 3. přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
 4. pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
 5. vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
 6. zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
 7. vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
 8. motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

 

Projekt je realizován za této podpory:


           POSOSUKNadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

    

Tříkrálová sbírka 2020
Dárcovské konto
 

Charitní šatník je do odvolání UZAVŘEN.

Naše pracovníky je od 23. 3. 2020 možné kontaktovat POUZE na mobilním telefonu.

 

Děkujeme za pochopení.

 
 

Nepřijímáme věci do šatníku!

Velmi si vážíme toho, že se snažíte pomoci. V současné době je však náš charitní šatník uzavřený a naše skladovací prostory jsou již nyní plné.

Prosíme, abyste nám věci nevozili.

Děkujeme za pochopení.