Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon: 412 379 211
Vedoucí zařízení: Bc. Marcela Dvořáčková
Vedoucí služeb: Bc. Marcela Dvořáčková
Sociální pracovník: Bc. Marcela Dvořáčková
Pedagog střediska:  
Kapacita: 68 lůžek
Působnost: celé ČR
Číslo účtu: 78-5209920257/0100
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě
Identifikátor služby: 4013275

Žádost

Domovní řád

Pravidla pro přijetí do Domova

Vnitřní pravidla

Ceník

Ceník fakultativních služeb.docx

Bezinfekčnost žadatelky

Bezinfekčnost dětí žadatelky

Zásady a principy.docx

Stížnosti.docx

Leták služby Sv. Vincent

Smlouva o poskytování služeb

K dispozici je také obrázková forma Smlouvy, která bude poskytnuta na vyžádání zájemce.  

Zařízení, které provozovalo SČKCH – Domovy duchovních a řeholnic, přešlo 1. října 2002 pod DCH Litoměřice.

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba určena, jsou matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Služba nemůže být poskytnuta těmto osobám:

 1. imobilním osobám z důvodu bariérovosti budov,
 2. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní léčbu,
 3. osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 4. osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

POSLÁNÍ

Sociální služba Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje pobytovou sociální službu osamělým matkám (zletilým i nezletilým) s dětmi, případně těhotným ženám (zletilým i nezletilým), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o ubytovací zařízení, které je určeno matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší.

Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum apod.).

CÍLE SLUŽBY

Hlavním cíle služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:
 1. poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
 2. stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
 3. přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
 4. pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
 5. vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
 6. zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
 7. vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
 8. motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

Článek „Kousek obyčejné lásky“

 

Domov sv. Máří MagdalenyDomov sv. Máří Magdaleny
           logo_lecologo