Postní almužna

Motto:

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).

Stručný popis a poslání:

Postní almužna je návrat k starobylé postní praxi. K této staré tradici církve patřili sbírky pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna pak sloužila jako anonymní a nevratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si nemohli pomoci sami. Postní almužna by měla být výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.

Postní almužna je projevem dobrovolné osobní duchovní formace nikoli sbírka. Úmysly postní almužny jsou pak uskutečněny prostřednictvím Charity, která je aktivním službou církve chudým a potřebným.

Ještě potřebujeme tempery, pera, fixy, obaly, školní batohy a kružítka pro děti ze sociálně slabých

Ještě potřebujeme tempery, pera, fixy, obaly, školní batohy a kružítka pro děti ze sociálně slabých

Dary do sbírky přijímáme denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hod. (v pátek jen do 14 hod.) na těchto místech: Poradna Eva, Riegrova 51, Č. Budějovice (přízemí budovy), nebo ředitelství Diecézní charity ČB, Kanovnická 16, Č. Budějovice. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

V Jiřetíně to žije

V Domě sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou jsou v jednom kole. Přesvědčte se sami.

Průběžné výsledky Postní almužny 2012 v litoměřické diecézi

Průběžné výsledky Postní almužny 2012 v litoměřické diecézi.

Probíhá formační akce Postní almužna 2012

Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce s názvem Postní almužna byla zahájena na Popeleční středu (22. 2.), případně o 1. neděli postní, a potrvá do konce postu.

Charita podpořila povodněmi zničenou Raspenavu

Charita podpořila povodněmi zničenou Raspenavu

Diecézní charita Litoměřice podpořila město Raspenava částkou 1.568 000 Kč. Tyto prostředky budou využity na opravu místní Základní školy. (Záznam vysílání ČT1)