7. celostátní konference zdravotní péče Charity Česká republika

Sedmá celostátní konference zdravotní péče Charity Česká republika, která se konala v Teplicích, přivítala více než 170 účastníků. Jednotícím tématem všech přednášek byla „Etika v ošetřovatelství“, zde Vám nabízíme většinu z nich:

Prezentace konference 2017

Prezentace ze 7. celostátní konference zdravotní péče Charity Česká republika

Domácí hospicová paliativní péče

Domácí hospicová paliativní péče Farní charity Neratovice (Miloslava Machovcová)

Etická dilemata ošetřovatelské péče v sociálních službách

Etická dilemata ošetřovatelské péče v sociálních službách (Leona Martinková)

Etická dilemata v domácí péči

Etická dilemata v domácí péči (Petr Horehleď)

Etika v domově seniorů z pohledu sestry

Etika v domově seniorů z pohledu sestry (Pavla Bošková)

Interní hodnocení kvality aneb jak se z toho nezbláznit

Interní hodnocení kvality aneb jak se z toho nezbláznit (Irena Kouřilová)

Právní postavení zdravotníka v domácí péči

Právní postavení zdravotníka v domácí péči (Ludmila Kučerová)

Gerontologický a klinický pohled na etiku v ošetřovatelství

Gerontologický a klinický pohled na etiku v ošetřovatelství (Zdeněk Kalvach)

Život na hranici viability

Život na hranici viability (Magdal. Chvílová Weberová)