Více informací o službě

V jakých případech nás můžete kontaktovat? 
  • rozvodový a porozvodový konflikt mezi rodiči
  • přítomnost domácího násilí v rodině
  • dítě nezná nebo dlouho nevidělo druhého rodiče
  • traumatická událost v životě dítěte
Jak služba probíhá? 
  • informační schůzka s rodiči
  • plánování spolupráce
  • seznámení s pravidly a sepsání dohody
  • asistovaný kontakt dítěte s rodičem
  • průběžná spolupráce s dalšími odborníky (psycholog, mediátor, OSPOD, odborné sociální poradenství)

 

Rozvodový a porozvodový konflikt mezi rodičiPřítomnost domácího násilí vrodiněDítě nezná, nebo dlouho nevidělo druhého rodičeTraumatická událost vživotě dítěte