Ženy se můžou realizovat díky Charitě

Ženy se můžou realizovat díky Charitě

Farní charita Lovosice se ve svém projektu Práce a rodina zaměřila na lepší pracovní uplatnění pro ženy do 29 let a nad 55 let, které jsou v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců a v neposlední řadě matky pečující o děti mladších 15 let rovněž v evidenci ÚP. Jedná se o první evropský projekt, kterého se lovosická Charita zúčastnila a dokázala zrealizovat. Vznikl před dvěma lety a nyní došlo k jeho ukončení. Při této příležitosti se dnes uskutečnila tisková konference, na které došlo vyhodnocení zmíněného projektu.

Cílem bylo efektivní uplatnění ohrožených žen na trhu práce. Celkem se do projektu zapojilo 65 žen z Ústeckého kraje, které si mohly vybrat mezi různými rekvalifikacemi (např. pracovník v sociálních službách, obsluha PC, chůva). Největší zájem však byl o kurz asistenta pedagoga.

Součástí rekvalifikace byla podpora žen v osobním rozvoji, motivace k pracovnímu uplatnění, posilování vlastních schopností, odborné poradenství s právníkem či psychologem. Ženy se mohly zúčastnit seminářů na různá témata. Jedním z nich byla například i finanční gramotnost zaměřená na rodinné hospodaření či dluhovou problematiku.

Výsledky projektu jsou velmi dobré. Celkem 47 žen našlo prostřednictvím přeškolení své zaměstnání a jedna žena díky nabitým zkušenostem sebrala odvahu a začala podnikat. „Děkujeme za Vaši práci. Pomohli jste nám naplnit smysl úřadu práce tím, že se uchazeči mohli vrátit do pracovního procesu. U některých jsme to ani tak lehce neočekávali“, uvedla vedoucí oddělení zprostředkování Úřadu práce v Lovosicích Alena Palečková.

O osobních zkušenostech hovořila jedna z účastnic Markéta Svitáková: „Když mi byla nabídnuta práce asistenta pedagoga, vůbec jsem neváhala. Ráda pracuji s lidmi a pomáhám jim. Když jsem byla v evidenci úřadu práce, cítila jsem se zbytečná. Nyní jsem šťastná a práce mě naplňuje“.

Na konferenci vystoupil i Jan Preiss, ředitel Základní školy speciální, ZŠ praktické a Praktické školy v Litoměřicích, na které nyní pracuje i paní Svitáková. Práci asistentů pedagoga si velmi pochvaloval. „Tuto práci nemůže dělat každý. Je velmi psychicky náročná. Na našich školách pracují celkem tři ženy ze zmíněného projektu a jsem s nimi naprosto spokojen“.