Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Navštivte nás, rádi Vás uvidíme!

ZÁPIS DĚTÍ

do Česko-německé mateřské školy sv. Zdislavy

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

 KDY: 20. března 2015od 15 do 18 hodin

 KDE: MŠ sv. Zdislavy v ulici Kosmonautů 2022 v Litoměřicích

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, nicméně je velmi vítána.

Přijímáme děti již od dvou let věku. Do doby zápisu je možno si místo ve školce rezervovat elektronicky na mailové adrese: skolkazdislava@centrum.cz.

Školka je zaměřena na výchovu k základním lidským hodnotám podle křesťanských principů vzájemné lásky, podpory, pomoci, odpuštění, na vlídný motivující přístup a rodinnou atmosféru.

Po zvládnutí adaptačního obdob a mateřského českého jazyka se děti hravou formou postupně učí základům němčiny za asistence rodilých mluvčích. 

PROSÍM NEZAPOMEŇTE!

v  doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

v  rodný list dítěte   

 Naše krédo (a věříme, že i vaše :-) je:  

„Výchova je záležitostí srdce“