Výtěžek z koncertu má již svého majitele

Výtěžek z koncertu má již svého majitele

Přesně po měsíci od konání prvního Adventního koncertu Diecézní charity Litoměřice došlo ke slavnostnímu předání vybrané částky.

Z rukou ředitelky litoměřické Charity Růženy Kavkové převzala pomyslný šek na 9 350Kč vedoucí Domova sv. Máří Magdalény Marcela Dvořáčková. Zatím není zcela zřejmé, kde peníze najdou své uplatnění. "V letošním roce máme v plánu opravu stávající střechy a rovněž rekonstrukci pokojíčků maminek s dětmi," informovala paní Dvořáčková.

Adventní koncert se uskutečnil 8. 12. 2018 v kostele Všech svatých v Litoměřicích pod záštitou místního biskupa Mons. Jana Baxanta.