V Jiřetíně slavily děti i maminky

V Jiřetíně slavily děti i maminky

V Jiřetíně nezapomněli na Den dětí ani Den matek a pořádně svátky oslavili.

Den matek oslavily jiřetínské maminky společně s paní Marcelou Dvořáčkovou a paní Marií Těšínskou, které přivezly překvapení v podobě buřtů a pití. Stačilo jen rozdělat oheň. Děti se radovaly z banánů a celé odpoledne vládla příjemná nálada, i deštivé počasí se nakonec umoudřilo.

Na Den dětí také přivítali v Jiřetíně milé hosty, kteří přijali pozvání na jiřetínské palačinkové odpoledne. Manželé Jaroslav a Marie přivezli dětem spoustu sladkostí a společně si pochutnali na palačinkách a domácích bagetkách. Jako poděkování si děti nacvičily hudební program včetně hry na flétnu. Společně všichni vyrobili a snědli více než 140 palačinek.
V Jiřetíně jsou ale činní pořád. Ve středu 3.6.2015 vyslechly maminky besedu: Jak čelit nebezpečí. Tentokrát bylo téma zaměřené na podvodné nebo nevýhodné uzavírání smluv, např. na ulici. Besedu vedl Mgr. S.Opelka. Součástí byly názorné ukázky a hraní rolí.