Tříkrálová sbírka pomáhá i v Mongolsku.

Tříkrálová sbírka pomáhá i v Mongolsku.

Nákup nového vybavení v rámci podpory vzdělávacích aktivit, zvýšení kvalifikace, platba energií a v neposlední řadě nákup potravin. To a ještě mnohem více mohlo být uhrazeno díky příspěvkům Tříkrálové sbírky a projektu litoměřické diecézní charity v Mongolsku.

 

Diecézní charita Litoměřice se zde podílí na realizaci projektů rozvojové spolupráce ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. Charita spolupracuje se dvěma organizacemi, a to Salesiáni Dona Bosca věnující se výchově mládeže a Verbist Care Center – sirotčinec v Ulánbátaru, jehož hlavním posláním je poskytnout dětem útočiště, jídlo a vzdělání.

Kongregace v katolické církvi Salesiánů využila výtěžek Tříkrálové sbírky na zvýšení kvalifikace personálu, zlepšení vnitřních i vnějších prostorů oratoře, nákup nového vybavení v rámci podpory vzdělávacích aktivit, rozvoje podnikavosti, tvořivosti mladých lidí a v neposlední řadě i zlepšení výchovného a vzdělávacího programu (promítání krátkých příběhů a filmů). Středisko Dona Bosca je otevřeno denně pro děti, mladé lidi a dospělé, zejména z velmi chudých podmínek. Za celý rok využilo zařízení více než 900 osob.

Sirotčinec je použil zejména na opravu zázemí, nákup potravin či úhradu nákladů za lékařskou péči. Díky všem těmto platbám byly vytvořeny základní podmínky pro důstojný život dětí ve Verbist Care Centeru.

V obou případech Diecézní charita Litoměřice poskytla peněžní prostředky ve výši 214.461Kč, které mohly být darovány díky Tříkrálové sbírce. Z celkového výtěžku je vždy použito 10% na humanitární účely v zahraničí.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Dárcovské konto
 

Nebytový prostor k pronájmu

Od 1. 4. 2019 je možné pronajmout nebytový prostor na Mírovém náměstí v Litoměřicích - č.p. 15 - přízemí.

Prostor k pronájmu je tvořen vstupní chodbičkou, WC s umyvadlem a nebytovou místností cca 20m2. Všude je zavedena elektřina. Topení je pomocí el. přímotopů.  Nebytový prostor má vlastní odpočtový měřič el. energie.

Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu - Vlastimil Hnát - tel. 603 175 812.