Tři králové v Hospici sv. Štěpána

Tři králové v Hospici sv. Štěpána

Zástupci tříkrálových koledníků, kteří chodili ve Štětí a okolí dnes zavítali do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, aby paní ředitelce Mgr. Monice Markové osobně předali darovací smlouvy na částku 20 205Kč.

Hospic darovanou sumu použije jako příspěvek na školení, jehož cílem je zdokonalení v dětské paliativní péči a je určené pro pracovníky v přímé péči. Jedná se o školení na klíč, které si pro litoměřické kolegy připravili pracovníci z hospice v Olomouci.

Organizátorka Tříkrálové sbírky ve Štětí Barbora Martínková záměr koledování navrhla sama, když se na webových stránkách Hospice sv. Štěpána dozvěděla o tom, že i samotný hospic koleduje na zmíněný seminář. „Vím, že je to nepříjemná záležitost. Není snadné mluvit o smrti, natož u dětí. Je to však velmi důležité,“ sdělila paní Martínková. Díky této iniciativě mohou pracovníci hospice podstoupit dvě školení zaměřená právě na dětské pacienty a péči o jejich rodinu.

Ředitelka Marková koledníkům poděkovala za jejich čas, energii a zájem pomáhat. Jako odměna pro ně bylo připraveno osvěžující pohoštění a posléze si mohli prohlédnout prostory hospice, což se jim velmi líbilo.