Spolupráce s německou Charitou je velkým přínosem

Spolupráce s německou Charitou je velkým přínosem

Od pondělí se v Domově na Dómském pahorku konal odborný seminář na téma „Demence v ošetřovatelství“. Zúčastnili se ho pracovníci z litoměřické i drážďanské diecéze.

Pro posluchače byla připravena přednáška o Alzheimerově chorobě, která byla doplněna i několika praktickými cvičeními. Účastníci si mohli prohlédnout prostory Domova sv. Zdislavy v Litoměřicích, která se stará zejména o lidi s touto nemocí. Dále pro zájemce byla připravena prohlídka i Domova na Dómském pahorku, který v loňském roce získal ocenění 5 hvězd za kvalitu.

„Česko-německý seminář se koná každoročně. Další ročník se odehraje v Německu. Spolupráce je velmi přínosná pro obě strany. Můžeme si vyměňovat zkušenosti, znalosti a tím naše služby i nadále zlepšovat,“ uvedla ředitelka Diecézní charity v Litoměřicích Růžena Kavková.

Jako doprovodný program byla připravena návštěva výstavy Křišťálový dotek. Na rozloučenou účastníkům semináře pak zazpíval sbor Pahorek několik lidových písní a na klavír zahrála nejstarší obyvatelka Domova paní Vlasta Šumová.

Související galerie