Sociální automobil bude jezdit po celém Liberecku

Sociální automobil bude jezdit po celém Liberecku

První sociální automobil nyní náleží  Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě Liberec, kterou provozuje Diecézní charita Litoměřice. Vozidlo bude jezdit na celém území Liberecka i Frýdlantského výběžku.

Klíčky od vozu převzala od zástupkyně reklamní agentury paní Marcely Maruškové ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, která je následně předala vedoucí střediska v Liberci Zdeňce Černé.

Sociální automobil. Projekt reklamní agentury Kompakt Poděbrady s.r.o. fungující již od roku 1997. Princip je založený na zakoupení reklamní plochy na sociálním vozidle. Tímto příspěvkem si zúčastnění zajišťují zviditelnění své podnikatelské činnosti a zároveň prospějí dobré věci.

"Velice si vážíme všech, kteří se podíleli na našem sociálním voze. Moc nám pomůže. Ihned zítra vyrazí do světa. Situace v našem vozovém parku není dobrá. Vzhledem k tomu, že naše práce se odehrává v terénu, je vozidel stále nedostatek. Naše pracovnice k výkonu práce využívají soukromá vozidla. Spokojenost, zdraví našich pacientů a klientů je pro nás všechny prioritou a smyslem naší práce, proto moc děkujeme za Vaši podporu v naší činnosti," nešetřila slovy díků vedoucí Charitní pečovatelské služby Bc. Zdeňka Černá, DiS.

Související galerie