Sedmá celostátní konference zdravotní péče v Teplicích – hlavním tématem byla etika

Sedmá celostátní konference zdravotní péče v Teplicích – hlavním tématem byla etika

Sedmá celostátní konference zdravotní péče Charity Česká republika, konaná ve dnech 19. - 20. 10. 2017 v Teplicích, zvolila velmi aktuální téma, a to etiku v ošetřovatelství.

„Charita zajišťuje domácí, ale také ústavní péči, a to jak po stránce ošetřovatelské, tedy zdravotní, tak po stránce pečovatelské, sociální. Snažíme se ke každému člověku přistupovat jako k jedinečné bytosti, s láskou, citem, vědomím, že nám na něm opravdu záleží. V dnešní, především zdravotní péči, toto často chybí, proto nám přišla etika jako vhodné téma pro konferenci,“ vysvětluje volbu tématu paní Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice, hlavního organizátora akce.

V průběhu dvou dnů si více než sto padesát posluchačů z celé České republiky vyslechlo spoustu zajímavých pohledů na toto téma. Přednášky zazněly z úst lékařů, kněží, biskupů, řádových sester a mnoha dalších.

Sestra Leona z Domova sv. Kříže v Kroměříži zdůraznila, jak důležité je kromě těla, pečovat také o duši nemocného: „Nejde o to, podat nejlepší lék, ale o to, aby zůstal nemocný sám sebou a vyrovnal se se životem.“ Doktor Zdeněk Kalvach vyzdvihl hodnotu stáří slovy: „Víra ve smysluplnost stáří je víc, než smysl stáří samotného,“ a podpořil tak zdravotníky v etickém přístupu k pacientovi. Jako klíčové prvky etiky pak uvedl svobodnou vůli, svědomí a zodpovědnost.

Působivá přednáška zazněla také z úst Otce Viléma z Liběšic u Žatce: „ Neměli bychom osobám, o které pečujeme tvrdit, že vše dopadne dobře, což my nikdy nemůžeme vědět, to není etické. Spíše bychom je měli nenásilně připravovat na odchod, pomoci jim odpustit, zbavit srdce nenávisti a pomoci jim naší modlitbou.“

O bolestném rozhodování při záchraně života nedonošených dětí promluvila doktorka Magdalena Weberová z Havlíčkova Brodu, která zdůraznila, jak důležité je řídit se láskou: „Láska je to, co nás dělá lidmi.“

Přednáška prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda připomněla charitním pracovníkům, že zdrojem křesťanské etiky je Bible, etika vychází z tradice a živé víry v Boha a že při hledání morálního hlediska se máme vždy obracet k Bohu a ne k lidem. Posluchače povzbudil těmito slovy: „Každý, o koho pečujeme, má v sobě neopakovatelnou důstojnost, jejíž ochrana od narození až po přirozenou smrt je zásadou charitní práce a morálně správné jednání nám přinese odměnu už samo o sobě.“

Nechyběly ale ani přednášky na téma byrokracie v péči o potřebné. Paní Libuše Petsch, zdravotní sestra z domova pro seniory v Německu popsala, jak se jim podařilo omezit dokumentaci u klienta pouze na dotaz, jaké má klient přání, díky tomu mohou nyní více času věnovat přímé péči. Protiváhou byla přednáška Ireny Kouřilové z Teplic, která připomněla tíhu legislativních požadavků u péče nejen v domácím prostředí v České republice.

Povzbudit charitní pracovníky a poděkovat za jejich práci přijel také Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Zdravice se zúčastnil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který stejně jako biskupství litoměřické a Statutární město Teplice konferenci zaštítil.

Celou akcí provázel moderátor Martin Šimek, kterému patří veliký dík. Samozřejmě nechyběly významné zdravotnické firmy, které zde představily svou nabídku a bez jejichž podpory by konferenci nebylo možné zorganizovat.

Ústecký kraj            Biskupství              Teplice – kopie

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Dárcovské konto
 

Nebytový prostor k pronájmu

Od 1. 4. 2019 je možné pronajmout nebytový prostor na Mírovém náměstí v Litoměřicích - č.p. 15 - přízemí.

Prostor k pronájmu je tvořen vstupní chodbičkou, WC s umyvadlem a nebytovou místností cca 20m2. Všude je zavedena elektřina. Topení je pomocí el. přímotopů.  Nebytový prostor má vlastní odpočtový měřič el. energie.

Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu - Vlastimil Hnát - tel. 603 175 812.