Pět hvězd pro Pahorek

Pět hvězd pro Pahorek

Domov na Dómském pahorku slaví obrovský úspěch, neboť v péči o seniory získal pět hvězdiček. Nebylo to rozhodně nic jednoduchého. Je za tím úsilí, nasazení a chuť celého personálu dosáhnout něčeho výjimečného.

Ocenění v tomto případě uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a zdejší Domov pro seniory ho získal v certifikaci Značky kvality v sociálních službách. Asociace zkoumá celkem 300 kritérií v oblasti ubytování, péče, partnerství, stravování, kultury a volného času. Hodnotí se všechny důležité aspekty pobytu v sociální službě z pohledu samotného seniora.

Asociace sdružuje přes tisíc organizací, ale pouze několik desítek z nich získalo maximální počet, tedy 5 hvězdiček. Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům, zájemcům, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení očekávat.

V současné době je Domov na Dómském pahorku jediným domovem pro seniory provozovaným Charitou, který má platnou certifikaci Značky kvality. Domov s celkovou kapacitou 122 lůžek nabízí dlouhodobé ubytování seniorům starším 65 let, kteří již nemohou zůstat ve svém domově a potřebují nepřetržitou pomoc a péči. 

„Jedná se o velký úspěch nejen v Litoměřicích, ale v celé litoměřické diecézi. Všem zaměstnancům velmi děkuji za odvedenou práci a obyvatelům Domova přeji spokojené stáří,“ vyjádřila své poděkování ředitelka Diecézní charity v Litoměřicích Růžena Kavková.

„Práce v pomáhajících profesích je velmi náročná. V Domově na Dómském pahorku pečujeme o seniory a snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se zde cítili opravdu dobře a důstojně prožili tuto životní etapu. Vím, že zaměstnanci do své práce vkládají nejen profesionalitu, ale i empatii, lidskost, lásku a skutečný zájem o seniory, což se nám v tomto ocenění potvrdilo. Tento úspěch nás motivuje a určitě se budeme snažit o další rozvoj a zkvalitňování poskytované služby,“ řekla vedoucí Domova Jitka Věrnochová.  

Obdiv k získání ocenění a slova díků projevil i litoměřický starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, který převzal certifikát z rukou viceprezidentky Asociace Daniely Luskové.

Pěti hvězdičkami se může Domov chlubit po dobu 4 let. Poté dojde k přezkoumání, pokud obstojí, bude certifikát prodloužen na další 4 roky.

Související galerie