Pečovatelská služba v Mnichově Hradišti a Bakově má nové vozidlo

Pečovatelská služba v Mnichově Hradišti a Bakově má nové vozidlo

Díky reklamní agentuře Kompakt Poděbrady s.r.o. a jejímu projektu Sociální automobil mohlo dojít k předání dalšího vozu Dacia Dokker Diecézní charitě Litoměřice. Z rukou zástupce agentury pana Knorkeho ve čtvrtek 11. října 2018 v Bakově nad Jizerou převzala klíčky od vozidla ředitelka litoměřické Charity Růžena Kavková.

 

Projekt Sociální automobil je založen na spoluúčasti firem a společností, které přispějí na pořízení vozu tím, že si zakoupí reklamní plochu na daném prostředku. Reklamní agentura se tímto snaží o obnovení vozového parku v ústavech či zařízeních, která se zaměřují na výchovu, vzdělání nebo rehabilitaci hendikepovaných lidí.

Zmíněné vozidlo bude využíváno v rámci Charitní pečovatelské služby poskytované v Bakově nad Jizerou, Mnichově Hradišti a jejich spádových obcích. Posláním této služby, provozované Diecézní charitou Litoměřice, je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých, na základě individuálních potřeb.

„Velice si vážíme Vaší podpory a pomoci. Uděláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali a i nadále sloužili občanům tak, jak nejlépe umíme a aby naše služby byly k jejich prospěchu a spokojenosti“, poděkovala všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Související galerie