Mladí kamarádi pomáhali potřebným

Mladí kamarádi pomáhali potřebným

Přátelství dokáže velké věci. Přesvědčila nás o tom parta osmi kamarádů, kteří se na nás obrátili s nabídkou zapojení se do dobrovolnického programu a pomoci tak těm, kteří již nejsou schopni nebo nemají síly si pomoci sami.

Ve spolupráci s Farní charitou Litoměřice byla pro dobrovolníky v Domově sv. Zdislavy připravena činnost v podobě vyklízení nepotřebných či nefunkčních pomůcek a nábytku z půdy a kůlny.

Parta mladých křesťanů z různých církví (např. metodisté, adventisté) vystupuje pod názvem „Nevyměknem“, se předvedla jako sehraný tým. Jejich práce byla hotova za bezmála dvě hodiny. Ve zbylém času ještě seniorům smontovali několik kusů nového nábytku. Laskavost, ochota a pracovitost se těmto mužům, jejichž věkový průměr byl 24 let, rozhodně nedá upřít.

„Toto sobotní odpoledne ve mně zanechalo nezapomenutelné ponaučení. Společnost je hektická a náročná, ale kdo se nechá vést Bohem, kdo přijme svojí úlohu a pracuje na sobě, chce být lepším člověkem, najde cestu, jak být šťastný,“ řekl jeden z pomáhajících.