Litoměřická Charita přivítala kolegy z Německa

Litoměřická Charita přivítala kolegy z Německa

Již popáté zorganizovali pracovníci litoměřické Charity seminář zaměřený na péči o staré a hendikepované lidi. Zkušenosti si vyměnili s kolegy z Německa, kteří letos opět zavítali do Litoměřic.

Jednalo se o vedoucí a sociální pracovníky ze zařízení pečující o seniory v Německu. Z české strany se zúčastnili vedoucí středisek Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby z Litoměřic, Chomutova, Liberce, Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště a dále vedoucí a pracovníci Domova sv. Zdislavy v Litoměřicích a samozřejmě také Domova na Dómském pahorku, domova pro seniory, kde se celý seminář konal.

Hlavním tématem semináře byla sociální práce se seniory v České republice. Na toto téma si připravili přednášku Roman Striženec a Vojtěch Bok, sociální pracovníci Diecézní a Farní charity Litoměřice. Program semináře ale určitě nebyl jen o přednáškách. Hosté nevynechali prohlídku Domova na Dómském pahorku, a příjemným zpestřením byla také prohlídka renovovaného gotického hradu v Litoměřicích spojená s ochutnávkou místních vín. Na závěr navštívili také budovu Diecézní charity Litoměřice, kde se seznámili s činností místní Charity a mohli plni zážitků odcestovat domů.

Související galerie