Litoměřická Charita opět v Pirně

Litoměřická Charita opět v Pirně

Již poosmé přijala Diecézní charita Litoměřice pozvání do německé Pirny, kde představila svoji činnost. Nechyběl ani romský taneční soubor lovosické charity.

V sobotu 30.5.2015 se na náměstí v Pirně představily národy z nejrůznějších koutů světa, ale také spousta neziskových organizací a jiných spolků. Diecézní charita Litoměřice přijala pozvání německé Charity - Caritasverband für Dresden e.V., se kterou sdílela výstavní stánek, kde představila aktivity a projekty Charity v litoměřické diecézi. V kuchyni Domova na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, nepekli pro návštěvníky charitního stánku tvarohové koláče, což naši němečtí sousedé přivítali s radostí. Dorazil také romský taneční soubor Farní charity Lovosice - Lačho Amicus, který na klávesy hrou i zpěvem doprovodil Pavel Lendel, muzikant rovněž z Lovosic. Jak hudební, tak taneční vystoupení opět sklidilo velký úspěch.

Související galerie