Domov sv. Máří Magdalény má svou patronku!

Domov sv. Máří Magdalény má svou patronku!

„Poznala jsem ředitelku Domova sv. Máří Magdalény Marcelu Dvořáčkovou jako patronka projektu Žena regionu. Když jsem zjistila, co dělá, bylo mi jasné, že je nejen naprosto zaslouženou vítězkou 9. ročníku tohoto projektu, ale že se s ní chci potkávat pravidelně a alespoň trochu jí pomoci. Poté co mi více přiblížila svoji práci, aktivity, pro které žije a dýchá, zjistila jsem, že v českém sociálním systému máme jistou díru. Z pro mne nepochopitelných důvodů totiž Domov sv. Máří Magdaleny nezapadá do zavedených schémat našeho sociálního podpůrného systému a stojí tak trochu na okraji zájmu. Náš systém totiž zná jen azylové domy pro „jakékoli“ maminky s dětmi, nebo domovy pro zdravotně postižené. Mým cílem proto je, aby se tato "díra" v našem systému co nejrychleji zacelila, nikoliv jen zalátala. Vede mě k tomu i vědomí, že nezisková organizace Revenium, kterou jsem spoluzaložila, má přímo v "popisu práce" pomáhat lidem s postižením k dobrému postavení v osobním i pracovním životě.“

Hana Potměšilová je výraznou osobností českého neziskového prostoru a je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Aktivně se podílí na legislativních změnách v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, neziskového sektoru a zdravotnictví.

Je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium, který propojuje osoby se zdravotním postižením s profesionály z veřejné i soukromé sféry a snaží se skloubit sociální, zdravotní a vzdělávací oblast života tak, aby nikdo kvůli svému handicapu nemusel marnit svůj talent.

 Od roku 2018 je předsedkyní dozorčí rady nadačního fondu IMPULS a předsedkyní správní rady nadačního fondu Revenium. Od roku 2000 podniká a věnuje se systémovým změnám ve zdravotnictví, převážně v neurologických oborech.

Každý rok jí také můžete zahlédnout ve Stanu proti melanomu, který spolupořádá s předními českými dermatology manžely Arenbergerovými. 

Pravidelně přednáší zdravotním sestrám a lékařům v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na 1. Lékařské fakultě UK.

Je jednou z 25 žen veřejné sféry 2015 a 2016, ankety, kterou každoročně vyhlašují Hospodářské noviny a Mediální dům Economia, a laureátka ankety Žena regionu u odborné poroty pro rok 2015.

Hanka deset let působila jako ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) a před pěti lety byla u zrodu výrazného osvětového a fundraisingového projektu Srdcerváči. Práci pro fond dělala jako dobrovolnice. Od roku 2011 do roku 2014 byla členkou výkonného výboru Fóra dárců.

Je vdaná, má školou povinného syna, školku navštěvující dceru. I ve volném čase je velmi činorodá: zahradničí, jezdí na všem, co má kola, ale také na koni, hraje na piano. S velikou chutí vyhledává malá česká vinařství a pivovary.

Pochází z Hradce Králové, s rodinou už mnoho let žije v Mníšku pod Brdy.