Výtěžek Tříkrálové sbírky přispívá i na důstojný život dětí v Mongolsku

Výtěžek Tříkrálové sbírky přispívá i na důstojný život dětí v Mongolsku

Dalším zahraničním projektem, kde Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika pomáhá, je mongolská organizace Verbist Care Center. Byla založena v roce 1995 a působí v Ulánbátaru.

Jedná se o sirotčinec, jehož hlavním posláním je poskytnout útočiště dětem žijících na ulici, následně zajistit stravu a vzdělání. Návrat dětí do rodin je velmi obtížný, neboť se rodiče zpravidla nedokáží postarat sami o sebe nebo dětem, zejména dívkám, hrozí zneužívání nebo obchodování s nimi.

V loňském roce litoměřická Charita sirotčinec podpořila částkou ve výši 231 521Kč. Z těchto peněz byly nakoupeny zejména základní potraviny, hygienické prostředky. Z příspěvku byla hrazena i lékařská péče. Dále byly finance použity na výdaje za vytápění, elektřinu, vodu a opravu dětského hřiště.

Díky všem těmto platbám mohly být vytvořeny základní podmínky pro důstojný život dětí ve Verbist Care Center,“ říká Alena Holcová, vedoucí projektu.

Tříkrálová sbírka 2020
Dárcovské konto
 

Charitní šatník je do odvolání UZAVŘEN.

Naše pracovníky je od 23. 3. 2020 možné kontaktovat POUZE na mobilním telefonu.

 

Děkujeme za pochopení.

 
 

Nepřijímáme věci do šatníku!

Velmi si vážíme toho, že se snažíte pomoci. V současné době je však náš charitní šatník uzavřený a naše skladovací prostory jsou již nyní plné.

Prosíme, abyste nám věci nevozili.

Děkujeme za pochopení.