Diecézní charita Litoměřice navázala spolupráci se ŠKODOU AUTO

Diecézní charita Litoměřice navázala spolupráci se ŠKODOU AUTO

Od dnešního dne ŠKODA AUTO podporuje i Diecézní charitu Litoměřice. Konkrétně Charitní ošetřovatelskou službu v Mladé Boleslavi a Charitní pečovatelskou službu v Mnichově Hradišti s působností v Mladé Boleslavi.

Díky grantovému programu společenské odpovědnosti ŠKODY AUTO a kvalitním výsledkům charitních služeb došlo k partnerství mezi oběmi stranami zapůjčením dvou vozidel Rapid a Citigo. "Velmi si vážíme této spolupráce. Nyní můžeme doplnit a obnovit náš vozový park. Každý den jsou naše vozidla v terénu, kdy jezdíme za svými pacienty do jejich domácností," řekla Bc. Pavlína Šimková, DiS., vedoucí Charitní ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi. 

ŠKODA AUTO zároveň podpořila i Oblastní nemocnici Mladou Boleslav, a.s. a Pečovatelskou službu tamtéž. 

Související galerie