Děti z Jiřetína Ježíškovi již napsaly...

V pátek 4.12. pošlou děti z Jiřetína dopisy Ježíškovi. Někomu ale již Ježíšek dárky nadělí.

V pátek 4.12. v 15.15 hodin na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou budou děti hromadně vypouštět balónky s přáním Ježíškovi. O této akci se můžete doslechnout také z rádia Impuls.

Některá přání již ale byla vyslyšena.  Ve 13.00hod bude slavnostně předán finanční dar na podporu léčby paní V.Dadučové a také dar věcný určený její rodině. Dárcem je pražská společnost FORMICA, s.r.o. a vrcholový management společnosti dar osobně předá.

Také Severočeské družstvo zdravotně postižených předá dar paní Dadučové a dar určený klientkám Domova. Předávat bude tisková mluvčí družstva za účasti Ing. Paličky (předseda družstva) a paní Petry Dlabolové (ředitelky pro obchod a strategii).

Tím ale den nekončí. V 16.30 navštíví Domov čert s Mikulášem a dětem budou předány dárky od sponzorů.

Dále se jako sponzoři pro Domov a jako čestní hosté akce zúčastní pan ing. V. Raška - krajský zastupitel Ústeckého kraje., paní L. Richterová - šéfredaktorka novin Český Metropol, plk.gšt.Ing. R. Domorák, paní Marie Těšínská a paní Bc. Marcela Dvořáčková, která Domovu hodně pomáhá a zaštiťuje akce, které se pro Domov pořádají.