Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Stejně jako Charity v celé České republice, tak i Diecézní charita Litoměřice oslaví Den Charity. Dveře veřejnosti otevře 24.9.2014.

Akce Dne Charity ČR se konají kolem svátku patrona charitních zařízení sv. Vincence z Pauly, který připadá na 27. září. „Touto každoroční kampaní představujeme nejširší veřejnosti celou škálu našich služeb. Nabídneme také zajímavá setkávání a kulturní zážitky,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Zároveň připomněl, že kampaň Den Charity není spojena s žádnou finanční sbírkou.

Diecézní charita Litoměřice se rozhodla pro den otevřených dveří 24.9.2014 od 9:00 do 16:00 hodin. Hosté si budou moci prohlédnout prostory Charity, seznámit se s nabídkou charitních služeb a při občerstvení zhlédnout prezentací fotografií z činnosti Charity. Ve stejný den bude veřejnosti otevřena také Česko – německá mateřská škola sv. Zdislavy, a to od 9:00 do 11:00 a následně od 15:30-17:30 hodin. Zájemci mohou rovněž navštívit charitní šatník, otevřený od 8:00 do 16:00 hodin.

Každá z Charit pojala Den po svém. Podle svých možností pořádají dny otevřených dveří, aktivity pro děti, soutěže, výstavy nebo kulturní vystoupení. Aktivity jednotlivých Charit v litoměřické diecézi budou průběžně aktualizovány na http://dchltm.cz/aktualne/den-charity/rok-2014/.