V Domově se nenudíme

V Domově se nenudíme

U nás se stále něco děje!

Velikonoční přání 2015

Požehnané Velikonoce!

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Navštivte nás, rádi Vás uvidíme!

Více k Jiřetínu

Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci charitního díla,

Na oběd s prezidenty byl pozván i pracovník litoměřické Charity

Na oběd s prezidenty byl pozván i pracovník litoměřické Charity

Obědu s prezidenty České republiky a Mongolska se zúčastnil také pracovník Diecézní charity Litoměřice pan Roman Striženec.

Litoměřická diecéze má rozpečetěno!

Litoměřická diecéze má rozpečetěno!

Dnes 22.1.2015 byly rozpečetěny poslední pokladničky Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. Celkový výtěžek činí úctyhodných 2.082.802 korun českých, z toho Diecézní charita Litoměřice přispěla k celkové částce sumou 250.616 korun.

Jsme ze stejné planety

Jsme ze stejné planety

Otevření nových prostor Katedry sociální práce FSE UJEP doprovodila výstava Jindřicha Štreita.

Vánoční přání

Vánoční přání

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice přejí všem radostné prožití svátků vánočních a požehnaný nový rok 2015

CO SE STALO V BETLÉMĚ..

CO SE STALO V BETLÉMĚ..

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE SVATÉ ZDISLAVY 

Dobrovolníkem může být i firma

Dobrovolníkem může být i firma

Firemní dobrovolnictví pod vedením Dobrovolnického centra Diecézní charity Litoměřice se stále rozrůstá. Nejaktivnější firmou, která se často zapojuje do pomoci a zároveň jedinou takto angažovanou firmou z Litoměřicka, je firma Lafarge Cement, a. s. z Čížkovic.