Poslání, vznik, působnost, struktura


Poslání

pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství a státní a politické příslušnosti.

Právní postavení

 • Diecézní charita Litoměřice (dále jen DCH) je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. DCH Litoměřice byla zřízena diecézním biskupem dne 4. 11. 1991.
 • DCH má právní subjektivitu
 • DCH sídlí v Litoměřicích a působí v litoměřické diecézi
 • DCH řídí její ředitel
 • DCH je členem Charity Česká republika

Orgány DCH

 • ředitel: Růžena Kavková
 • prezident: R.D. ICLic. Józef Szeliga
 • rada DCH Litoměřice:
  • R.D. ICLic. Józef Szeliga (prezident DCH Litoměřice),
  • Růžena Kavková (ředitelka DCH Litoměřice),
  • Mgr. Eva Čenkovičová (ředitelka OCH Most),
  • Ing. Luděk Záhejský (biskupství litoměřické)

Územními složkami DCH jsou farní a oblastní charity (FCH, OCH). DCH Litoměřice tvoří celkem 11 profesionálních a 5 dobrovolných charit.

Etický kodex charitního pracovníka 134.6 KB