Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice je Charitou v litoměřické diecézi. Územními složkami je 11 profesionálních a 5 dobrovolných charit. Činnost Charity však není omezena pouze na území litoměřické diecéze, v případě potřeby pomáhá potřebným nejen na území celé ČR, ale také v zahraničí, o čemž vypovídá její činnost.

mapa-2017-s-legendou

Další informace o Diecézní charitě Litoměřice jsou k dispozici zde.