Změna sídla Diecézní charity Litoměřice

Změna sídla Diecézní charity Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice se od 1.7.2013 nachází na nové adrese: Kosmonautů 2022, Litoměřice. Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

Diecézní charita Litoměřice doposud sídlila poblíž biskupství na Dómském náměstí 10 v Litoměřicích, nyní ji naleznete v budově bývalé mateřské školy na adrese Kosmonautů 2022 rovněž v Litoměřicích. Současně s ředitelstvím Charity se do nové budovy přestěhovaly také Poradna pro osoby v zadluženosti, Poradna pro cizince, Oddělení pomoci při mimořádných událostech a pomoci do zahraničí, Dobrovolnické centrum a Charitní šatník. Budovu Charita zakoupila v roce 2012 od Města Litoměřice a následovala kompletní rekonstrukce. Pozitivem nové budovy pro klienty charitních služeb je bezbariérový přístup. Provozní doba všech služeb zůstává nezměněna. Charitní šatník je v průběhu července uzavřen, otevřen bude opět 1.8.2013.