Rozpečeťování kasiček Farní charity Litoměřice

Rozpečeťování kasiček Farní charity Litoměřice

Kasičky se rozpečeťovaly i na Farní charitě Litoměřice.

Celkem jich bylo 70 a vybralo se krásných 137 921Kč.