Diecézní charita děkuje pracovníkům Města Litoměřice za věcný dar

Diecézní charita děkuje pracovníkům Města Litoměřice za věcný dar

Pracovníci Města Litoměřice sami zorganizovali sbírku pro charitní šatník. Litoměřická Charita si přivezla dvě plná auta věcí.

Nejen představitelé Města Litoměřice, ale také pracovníci Města jsou Charitě nakloněni. Pro charitní šatník Diecézní charity Litoměřice uspořádali sbírku a nebylo toho málo.

„Dostali jsme dvě plná auta věcí od hraček přes oblečení. Jsme moc vděční. Nejvíce vítáme obuv a ložní prádlo, využijeme ale vše,“ říká paní Zachová, vedoucí charitního šatníku.

Charitní šatník Diecézní charity Litoměřice (Kosmonautů 2022, Litoměřice) žije čistě z darů. Šatník pak podporuje lidi sociálně slabé, kteří si zde mohou pořídit nejen šatstvo. „Mají-li potvrzení od sociálního pracovníka z Města, dostanou potřebné věci zdarma, pokud ne, mohou u nás nakoupit za symbolické ceny,“ vysvětluje fungování šatníku paní Zachová.

Diecézní charita si pomoci Města velice váží. „Oceňujeme nejen materiální pomoc, velký význam má pro nás také vědomí, že za námi Město stojí a podporuje nás,“ vyjadřuje svůj dík ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Sbírka měla u zaměstnanců úřadu takový úspěch, že se rozhodli ve sběru potřebných věcí pokračovat. Charitní šatník tedy budou zásobovat i nadále.