Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Od 1. ledna 2013 poskytujeme nově sociální službu dle § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Potřebných rok od roku přibývá

Sociální šatník rumburské charity rok od roku vydává stále více ošacení. I v roce 2012 evidují pracovníci Oblastní charity Rumburk o 202 osob více než v roce předcházejícím.

Oblastní charita Most zahájila nový projekt

Koncem listopadu loňského roku zahájila Oblastní charita Most nový projekt "Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge". S podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl 3/Zeil 3 vznikne novelizovaný praktický průvodce prostředím sociálních služeb v Česko-saském příhraničí.                                                                                                                                                         

Mikuláš naděloval v Oblastní charitě Most

V mosteckém charitním zařízení pro rodiny a děti spravedlivě naděloval Mikuláš.

Mikulášské balíčky byly zakoupeny z dotací Magistrátu města Most, Nadace Teraza Maxová dětem a  za podpory Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy v Mostě, která celou Mikulášskou akci zajišťovala. více o akci ...

Mikulášská v Sovičce 2012

Děkujeme všem, kteří podporují humanitární dílo  Oblastní charity Most a současně všem přejeme klidné svátky vánoční a požehnaný rok 2013

 

Pronájem kanceláře

Diecézní charita Litoměřice nabízí pronájem kanceláře na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Můj svět

Charita Opava vyhlašuje 5. ročník  fotosoutěže Můj svět, kterého se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci či dobrovolníci Charit v České republice.

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Ve výstavním sále olomouckého Arcibiskupského paláce byla otevřena expozice o devadesátileté činnosti Charity. Výstava má název "Charita v Olomouci včera a dnes: 1922 - 2012" a potrvá do března následujícího roku.

Změna ředitelky Farní charity Litoměřice

Z funkce ředitelky Farní charity (dále jen FCH) Litoměřice byla odvolána paní Bc. Zdenka Broumská.

Nadílka z Bělušic

Zástupci Věznice Bělušice a Klubu Kiwanis Most  předali dětem z Nízkoprahového zařízení Obastní charity Most dárky, které byly zhotoveny osobami ve výkonu trestu ve Věznici Bělušice. ....více

Obdarované děti z Oblastní charity Most

 

Charita Ostrava slavnostně otevřela „Noclehárnu pro lidi bez domova“

Nová sociální služba „Noclehárna pro lidi bez domova“ v Charitním domě bl. Matky Terezy, která vznikla za podpory města Nový Jičín a Ministerstva práce a sociálních věcí, umožní nocleh 10 mužům a 2 ženám v krizové životní situaci.