Podpořilo nás Komunitní plánování sociálních služeb města Litoměřice

Farní charita Litoměřice realizovala projekt „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Domově na Dómském pahorku“, který je spolufinancován z Komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Farní charitu Litoměřice podpořila Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové podpořila Farní charitu Litoměřice ve výši 80.000,- Kč na nákup manipulačních zvedáků a antidekubitních matrací do našich středisek Domova seniorů na Dómském pahorku a Charitního domova sv. Zdislava.

Společnost Kompakt s.r.o. darovala naší organizaci do užívání nový vůz Renault Kangoo

Ve čtvrtek 12.12.2013 předal jednatel reklamní společnosti Kompakt, spol. s r. o.  pan Dr. Miroslav Káninský ředitelce  Oblastní charity Most Mgr. Evě Čenkovičová klíče od nového vozu Renault Kangoo.

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Společnost Siemens, s.r.o. nás podpořila

Farní charita Litoměřice pořídila do Domova na Dómském pahorku mobilní stěny za finanční podpory od společnosti Siemens, s.r.o. v rámci projektu „Nákup mobilních stěn do pokojů uživatelů DS“.

Přednáška s promítáním o Africe

Přednáška s promítáním o Africe

V pátek 18. října byla v Domově na Dómském pahorku uskutečněna pro seniory přednáška o Africe.

Soutěžní den v Domově na Dómském pahorku "Co se v mládí naučíš..."

Soutěžní den v Domově na Dómském pahorku "Co se v mládí naučíš..."

Ve čtvrtek 17. října proběhl v Domově na Dómském pahorku v rámci projektu "Aktivní senior" soutěžní den "Co se v mládí naučíš...". Tento projekt je spolufinancován z Komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

Pečovatelská služba na výletě u Dubického kostelíka

Pečovatelská služba na výletě u Dubického kostelíka

U příležitosti DNE SENIORŮ uspořádala Pečovatelská služba pro své uživatele výlet k Dubickému kostelíku, který se uskutečnil 9. října.

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..." realizovaný Pečovatelskou službou

Soutěžní den "Co se v mládí naučíš..." realizovaný Pečovatelskou službou

Na začátku měsíce se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou ve Švermově ulici soutěž "Co se v mládí naučíš...". Tato akce byla realizována v rámci projektu "Aktivní senior". Projekt je spolufinancován z Komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

Návštěva recitační soutěže studentů SŠPHS

Návštěva recitační soutěže studentů SŠPHS

V pondělí 14. října přijalo pozvání sedm seniorek z Domova na Dómském pahorku na recitační soutěž studentů Střední pedagogické školy, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.

Byla otevřena nová pobočka v Žatci

Oblastní charita Most otevřela na základě veřejné zakázky Ústeckého kraje novou pobočku v Žatci. Začátkem září začala poskytovat terénní sociální službu zaměřenou na rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.