Povodňová pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Povodňová pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Diecézní charita Litoměřice poskytuje jak okamžitou, tak dlouhodobou pomoc. Nejen sama, ale také prostřednictvím jednotlivých charit v litoměřické diecézi, jejichž povodňovou pomoc koordinuje, pomohla k dnešnímu dni zatopeným domácnostem od Mělníka až po Děčín více než 6 miliony korun.

Pomoc Charity v litoměřické diecézi byla zahájena provozem humanitárních skladů v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Lovosicích. Zde se doposud rozdal materiál za 6 milionů korun. V rámci ostatní charitní pomoci bylo poskytnuto dalších 445. 000,-.

Současně se Charita zaměřila na provoz evakuačních center, kde bylo ubytováno celkem 191 obyvatel.

Následně distribuovala do zatopených domácností 159 vysoušečů, 1 elektrocentrálu, 2 vysokotlaké čističe a 5 průmyslových vysavačů bahna. 

Do pomoci se prostřednictvím Charity zapojilo také 44 dobrovolníků, a to jak do úklidu domácností, kde působili především dobrovolníci z moravských charit, tak do provozu humanitárního skladu.

Po monitoringu všech zatopených obcí následovalo hloubkové sociální šetření, jehož součástí je rovněž psychosociální pomoc. V litoměřické diecézi doposud proběhlo 235 sociálních šetření a další budou následovat. Na čísle 702 585 588 je také v provozu linka duchovní podpory.

V následujících měsících se Charita zaměří na další sociální šetření a přímou finanční pomoc domácnostem. Výše příspěvku a počet domácností, které budou podpořeny, závisí na výši charitního sbírkového konta.

Související galerie