Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Organizace si rozdělily povodňovou pomoc na Litoměřicku

Ve čtvrtek 6.6.2013 se setkaly organizace z Litoměřicka, aby domluvily další postup povodňové pomoci.

Zúčastnili se zástupci Diecézní charity Litoměřice, Farní charity Litoměřice, Českého červeného kříže, ADRY, Diakonie ČCE, Potravinové banky, Naděje, Člověka v tísni, a Města Litoměřice. Jednotlivé organizace si předaly informace o dosavadních krocích v rámci povodňové pomoci a domluvily další postup spolupráce.

Na provoz evakuačních středisek v Litoměřicích se zaměřuje Diecézní charita Litoměřice, která ubytovala evakuované v Domově na Dómském pahorku a Diecézním domě kardinála Trochty.

Psychosociální pomoc zajišťují pracovníci Naděje, a to konkrétně na 7. ZŠ, kde jsou rovněž evakuovaní obyvatelé. V ostatních evakuačních střediscích v Litoměřicích působí pracovníci Českého červeného kříže, kteří se připravují také na pomoc v terénu. Další nabídkou Červeného kříže je hlídání dětí v dětském stacionáři. Od pondělí zde bude pro děti ze zatopených oblastí uvolněno 10 míst.

Potravinovou pomoc poskytuje Potravinová banka. V současné době má zásobu těstovin, mouky a sušeného mléka, další potraviny zajišťuje.

Město Litoměřice se soustředí na zajištění potřeb občanů Města ve spolupráci s Farní charitou Litoměřic a dalších neziskových organizací.

Koordinaci dobrovolníků zajišťuje ADRA a Člověk v tísni. Vlastní dobrovolníky má také Diakonie ČCE. Naděje, která sama bojuje s vytopenou ubytovnou, nabízí vlastní sociální pracovníky.

Vysoušeče, které podle odborníků budou potřeba za 1- 2 týdny, má k dispozici ADRA a DCH Litoměřice, tyto organizace rovněž provozují humanitární sklady, ze kterých mohou čerpat prostředky zástupci samosprávy i neziskových organizací. Po opadnutí vody připravují zmiňované organizace odborné poradenství, týkající se stavebnictví a elektřiny. ADRA navíc nabídne sanaci studní.

Následnou finanční pomoc jednotlivým domácnostem poskytne jak DCH Litoměřice, tak Diakonie ČCE a ADRA.

Ze setkání vyplynuly také nedostatky materiální pomoci. Humanitární sklady postrádají dětské pleny, hadry na podlahu, zubní kartáčky a pasty, mýdla, šampóny, odpadkové koše, prací prášky, polštáře, deky.

Další setkání neziskových organizací společně s Městem Litoměřice proběhne 7.6.2013 od 9:00 hodin na MěÚ Litoměřice.

Po vzájemné domluvě došlo také k rozdělení území, kde budou jednotlivé organizace pomáhat. Vzhledem k tradičním vztahům konkrétních organizací s jednotlivými obcemi budou působit v těchto oblastech:

DIAKONIE ČCE: Terezín, Nové Kopisty, České Kopisty, Nučničky, v případě potřeby Mlékojedy

ADRA: Křešice, Třeboutice, Nučnice, Lounky

ARMÁDA SPÁSY: Počaply

DIECÉZNÍ CHARITA Litoměřice: Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky, Libochovany

MĚSTO LITOMĚŘICE: Litoměřice

FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE: Litoměřice

 

Kontakty:

Koordinátor charitní povodňové pomoci v litoměřické diecézi: Roman Striženec – tel.: 603 943 233

Humanitární sklad: Adéla Trochtová – tel.: 603 175 785

Evakuační centra v Litoměřicích: Pavel Szymanski – tel.: 731 626 107

PR DCH Litoměřice: Edith Kroupová – tel.: 731 534 100

 

 

Související galerie