Charita hodnotí a zkvalitňuje dosavadní pomoc při povodni

Charita hodnotí a zkvalitňuje dosavadní pomoc při povodni

Humanitární pomoc Charity neskončila povodněmi, intenzivně se připravuje na případné další katastrofy.

Diecézní charita Litoměřice aktivně pomáhala ve všech fázích povodňové pomoci v letech 2013, 2010,2002 i při dalších lokálních povodních. Na základě těchto zkušeností a za účelem zefektivnění pomoci připravuje Diecézní charita Litoměřice plán řízení a koordinace při mimořádných událostech. S tímto cílem se ve dnech 9.-10.10.2014 uskutečnil v Mariánských Lázních workshop, na kterém si vyměnili zkušenosti zástupci oblastních a farních Charit litoměřické diecéze a Diecézní charity Litoměřice, kteří již mají zkušenosti s mimořádnými událostmi. Setkání vedl koordinátor humanitární pomoci Charity Česká republika Martin Zamazal.

Účelem zmiňovaného workshopu bylo zhodnocení dosavadní charitní humanitární pomoci při mimořádných událostech a plánování nové, efektivnější pomoci při případných budoucích katastrofách. Na to zda zmiňované setkání splnilo účel, odpověděl Roman Striženec, koordinátor charitní humanitární pomoci v litoměřické diecézi: „Kritika a návrhy charitních kolegů byly pro budoucí spolupráci velkým přínosem. Z workshopu vyplynula jasná struktura budoucí charitní pomoci a vyjasnily se pozice a kompetence každého zúčastněného pracovníka.“ Charita se zbývala nejen koordinací uvnitř vlastní organizace, ale stanovila také postavení Charity vůči jiným neziskovým organizacím, poskytujícím pomoc při mimořádných událostech a vůči složkám Integrovaného záchranného systému, kterého je Charita součástí.

Po představení vize Martina Zamazala, jak by měla vypadat charitní pomoc při mimořádných událostech, připomněl dosavadní systém pomoci litoměřické Diecézní charity Roman Striženec. Následovaly zhodnocení a návrhy pracovníků oblastních a farních charit litoměřické diecéze. Druhý den si charitní pracovníci vyzkoušeli na konkrétní modelové situaci, jak může Charita pomoci, a ujistili se, že nabídka charitních služeb je skutečně široká. Závěrem si všichni vyslechli duchovní slovo prezidenta CHČR Pavla Posáda, který připomněl, co je Charita: „ Charita je organizované konání dobra na podkladě křesťanské lásky a pokud chceme lásku dávat, není to možné bez zakotvení v Bohu.“ Dvoudenní workshop zakončil Otec Pavel slovy: „Dělej tak, jako by Bůh nebyl, ale počítej s tím, že všechno záleží na něm.“

Seminář byl podpořen z německé Charity Deutsche Caritasverband, která na povodňovou pomoc Diecézní charity Litoměřice v roce 2013 věnovala 500.000 Euro.

Související galerie