Silní pro život

Projekt „Silní pro život“ probíhal formou mezinárodního semináře na téma Sociálně znevýhodněné děti a mládež v Euroregionu Nisa. Seminář se uskutečnil v termínu od 10. do 12. října 2012 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích za účasti 25 osob.

Na realizaci projektu se podílely 4 diecézní charity, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Drážďany, Diecézní charita Görlitz a Diecézní charita Legnice, jejichž působnost a poskytované služby pro znevýhodněné děti a mládež spadají do Euroregionu Nisa.

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíl 3 2007-2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Dokumenty

Související články a fotogalerie v nich

„Silní pro život“ - mezinárodní seminář v Hejnicích

Ve dnech 10. – 12. 10. 2012 proběhne v Hejnicích mezinárodní seminář „Silní pro život“, jehož hlavním organizátorem je Diecézní charita Litoměřice.

Mezinárodní seminář v Hejnicích

Mezinárodní seminář v Hejnicích

Diecézní charita Litoměřice společně s charitami z  Německa a Polska připravují seminář s názvem „Silní pro život“. Ve středu 29. 8. 2012 se uskutečnilo přípravné setkání v Hejnicích, v místě, kde bude ve dnech 10. – 12. 10. 2012 probíhat také samotný seminář.