Den Charity 2018

Den Charity 2018

Diecézní charita Litoměřice 25. září oslavila Den Charity. V letošním roce zaměřila svou pozornost především na mladší spoluobčany a rodiny s dětmi, kterým představila své činnosti.

Oslava proběhla na zahradě sídla Diecézní charity. Pro účastníky bylo připraveno pohoštění. Největší úspěch u dětí i dospělých sklidilo horké kakao. Dále byl k dispozici teplý čaj či káva a něco malého, sladkého na zub.

Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení Klauna Kristyána se svým psem Maxmiliánem a pohádku O Budulínkovi v podání Sváťova dividla.

Cílem akcí pořádaných v rámci Dnů Charity je předvést veřejnosti, jak místní Charita pomáhá lidem, kteří si kvůli stáří, zdravotnímu omezení či sociálnímu vyloučení nedokáží nebo nemohou pomoci sami. Dnem Charity si připomínáme výročí úmrtí sv. Vincence z Pauly, který je uctíván jako patron charity, vězňů, bezdomovců a nemocnic.

Související galerie