Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka Charita Sobotka
Tel: 493 571 156, 602 166 584     Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7T-uk87j7T-M

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Zdravotní sestry

zdravotní úsek
Tel: 606 615 374     g_Ek.~jf45HCV94WHlBl5da7T-uk87j7T-M

Bc. Jiří Sedláček

vedoucí nízkoprahového zařízení pro dětí a mládež
Tel: 773 722 102     %.qvR19cTcm%C1.7~bGkM19k68iuR_9f4-rhTj

Petra Syrová

kompenzační pomůcky - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850     _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ

Dětská skupina Světluška

Lenka Hüblová, Jarmila Kdolská, Simona Drbalová
Tel: 737 896 534     -orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p

Kateřina Slabochová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 543 976     68Go87d7TlykS~7%-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Jana Stieranková

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 778 062 204     %mvo8Zdc-onjGK7_%dnvZ%54YanBZd54Ys

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510    

Daniela Schneiderová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 507    

Tereza Surmajová

pracovnice v sociálních službách v Klub Koule NZDM pod dohledem sociálního pracovníka
Tel: 487 829 876, 775 953 465     %nEwR8enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Jitka Slavíková

aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily

Pavla Sedláčková

pracovník v sociálních službách

Ivana Siposová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 538 209     4lvz5cenW7c-T65j4mnf3~ilT-M